Alzheimer, göz muayenesi ile erkenden teşhis edilebilecek. Gözün arkasında bulunan arterlerden venlere giden kılcal damarların azalması, erken bilişsel bozulmayı teşhis etmenin yeni bir yolu olabilir.

Bilim adamları insan gözündeki bu vasküler değişiklikleri invaziv olmayan bir kızılötesi kamerayla, boyalara veya pahalı MRI tarayıcılarına ihtiyaç duymadan tespit ettiler.

OCT anjiyografi isimli yeni geliştirilen bir yöntem ile gözün arkasındaki kılcal değişiklikler çok detaylı ve benzersiz bir çözünürlükte ölçülebiliyor. Bu ölçümler ile göz, beyinde olup bitenleri gözlemlemek için ideal bir ayna görevi görüyor.


Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi ve Northwestern Tıbbı Göz Hekimliği Profesörü Dr. Amani Fawzi, "Sonuçlarımız doğrulandıktan sonra, bu yaklaşım potansiyel olarak Alzheimer’e ilerleme riski yüksek olan bireyleri tanımlamak için bir belirteç olabilir." dedi.

“Bu bireyler daha yakından takip edilebilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı veya Alzheimer'la ilişkili demansın başlamasını engellemeyi amaçlayan yeni tedaviler geliştirilebilir.”

Alzheimer hastalığının retinal kan akışını ve damar yoğunluğunu azalttığı biliniyor. Ancak bu değişikliklerin Alzheimer'ın erken dönemlerinde veya demansa ilerleme riski daha yüksek olan unutkan, hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerde de mevcut olup olmadığı bilinmiyordu.

Alzheimer göz muayenesi ile elde edilen veriler işe yarayabilir


Alzheimer göz muayenesi ile erkenden teşhis edilebiliyor! 2

Alzheimer kliniklerinde bu basit teknoloji kullanılarak çok merkezli çalışmalar gerçekleştirilebilir. Feinberg'de profesör olan Sandra Weintraub, elde edilen veri setlerinin hastalığın doğrulanmasında işe yarayabileceğinin altını çiziyor. "Veri setleri, yüksek risk barındıran hastaları bulmak için oluşturulacak algoritmalarda kullanılabilir."

Weintraub ve Alzheimer Hastalığı Merkezi'ndeki ekibi, araştırmada, unutkan türde bilişsel bozulmaya sahip 32 katılımcı ve aynı yaş, cinsiyet ve ırktan olan insanları eşleştirdi.

Tüm bireylere OCT anjiyografi ile göz görüntüleme yapıldı. Veriler, gözün arkasındaki vasküler kılcal damarların, iki grup arasında farklı olup olmadığını belirlemek için analiz edildi. Araştırmanın sonunda bu farklar kaydedildi ve araştırma başarıyla sonuçlandı.

Takım şimdi bu bulguları diğer daha standart Alzheimer biyobelirteçleri ile ilişkilendirmeyi ve göz parametrelerindeki değişiklikleri araştırmayı umuyor.

Fawzi, retina kılcal damarlarının, Alzheimer demansını aşamalı olarak azaltan veya geliştirenlerde daha dramatik bir şekilde değişip değişmeyeceğini görmek için uzun vadeli çalışmaların önemini de vurguladı.

Çağımız Hastalığı Stres Ve Stresle Başa Çıkma Yolları!