Almanya Adolf Hitler dönemi gelişmeleri neydi? Yirminci yüzyıl başlarında, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde, Almanya'nın iç ve dış politikası hakkında bilgiler bulabileceğiniz yazımız başlıyor.

Yirminci Yüzyıl Başlarında Almanya ve Hitler Dönemi Olayları


almanya adolf hitler dönemi
1918'de Almanya'da cumhuriyet ilan edildi. 1919 senesinde Weimar Anayasası kabul edilmiş, demokratik düzene geçilmiştir. Ancak Weimar Cumhuriyeti, ülke sorunlarını çözüme kavuşturamadı. Bu dönemde Versay Antlaşması'nın göz ardı edilmesini isteyen ve Almanların ırk üstünlüğünü savunan bir parti kuruldu. Partinin ismi Nazi Partisi idi. Almanya Hitler dönemi öncesi Nazi Partisi ilk kez 1924 seçimlerinde parlamentoya girdi. 1930 seçimlerinde ise en güçlü ikinci parti oldu. Nazi Partisi 1933 senesinde iktidara geldi ve parti lideri Adolf Hitler, başbakan oldu.

Almanya Hitler dönemi hakkında bilgilere devam etmeden önce, Nazizm kavramını tanımlayalım. Nazizm; sosyalizm ve milliyetçiliğin birleştirilmesi, antikapitalist ve ırkçı bir politika izlenmesidir. İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Almanya, bu ideolojiyi resmi ideoloji olarak kabul etmiştir. Hitler'le birlikte neler yaşandı maddeler halinde sıralayalım:

 • Nazi Partisi diktatörlüğü kuruldu. Meclis, Adolf Hitler'e 4 sene boyunca olağanüstü yetkiler verdi.

 • Nazi Partisi, halkı sıkıca bir denetime aldı, muhalefete yönelik sert bir politika izledi.

 • Alman gizli servisi Gestapo, halka baskı uyguladı, Nazi ideolojisine uymayan kitaplar toplatılıp, yakıldı. 1934 senesinde açılan Adolf Hitler Okulları ile ideolojilerine uygun propagandacılar yetiştirdiler.

 • Ülkedeki bilim insanları, sanatçılar ve yazarlar için yasaklamalar getirildi.

 • Almanya Adolf Hitler dönemi ile çocuklara ve gençlere ırkçı ideoloji aşılandı.

 • Konut sıkıntısını gidermek amacıyla, devlet bütçesinden büyük bir pay ayrıldı. İşçilerin işten çıkarılması zorlaştırıldı, fiyat artışları yasaklandı. Aynı zamanda ucuz Volkswagen arabalar üretildi.


adolf hitler

Hitler Dönemi ile Almanya Dış Politikasında Esas Alınan İlkeler Neydi?


Hitler'in Almanya'sında dış politika açısından 3 önemli ilke bulunuyordu. Bunlar;

 • Versay Antlaşması'ndan kurtulmak.

 • Tüm Almanları tek çatı altında toplamak.

 • Üçüncü ilke olan ''Hayat Sahası'', Almanların yaşamadığı yerlerin de ülkenin sınırlarına dahil edilmesidir.


İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Almanya


adolf hitler

Hitler dönemi ile Almanya dış politikada hedeflediği gibi Versay Antlaşması'nı ortadan kaldırdı. Dış politikanın bir diğer hedefi, Almanya dışında Almanların yaşadığı yerleri elde etmekti ve bunu gerçekleştirip, sınırlarını genişlettiler. Diğer olaylar;

 • Sovyetler Birliği, Nazi Partisi tarafından komünist vekillerin tutuklanması üzerine Almanya'yla ticari ilişkilerini bitirdi.

 • Bir süre barış yanlısı olduğuna dair izlenim bırakmak isteyen Almanya'nın, Avusturya'yı ilhak etme teşebbüsü, asıl amacını ortaya çıkardı. Almanya bu teşebbüsünde başarılı olamamıştır.

 • Almanya, ilk önce Fransa'ya verilmiş olan Saar Bölgesi'ni halk oylaması ile elde etti. Ardından gizlice silahlandı. Silahsızlanma Konferansı'yla da Milletler Cemiyeti'nden çekildiğini duyurdu.

 • Asker sayısının 300 bine yükseldiği Hitler dönemi ile Almanya modern silah üretmeye ağırlık verdi. Bunun üzerine Fransa ve İngiltere de savunma güçlerini artırma yoluna gittiler. Durumdan haberdar olan Almanya, asker sayısını 550 bine yükseltip, askerliği zorunlu hale getirdi.

 • Almanya 7 Mart 1936 tarihinde Ren Bölgesi'ne asker yolladı. 13 Mart 1938'de Avusturya'yı resmen ilhak etti.

 • Hitler, fazla sayıda Almanın yaşadığı Çekoslovakya Südetler Bölgesi'ne gözünü dikmişti. 28 Mayıs 1938'de burayı işgal etmeye hazırlanıyordu. Bu gelişmeyi duyan Fransa, İngiltere ve İtalya hükümetleri harekete geçip, Münih Konferansı'nı düzenlediler.


almanya hitler dönemi

Münih Konferansı


Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin katılımıyla düzenlenen konferansta, Südet Bölgesi'nin Almanya'ya verilmesi kararlaştırıldı. Fransa ve İngiltere, Çekoslovakya topraklarında söz sahibi oldu. Konferans bitiminde Polonya, Çekoslovakya'ya ait olan Teschen Bölgesi'ni işgal etti. Macaristan ise Çekoslovakya'dan bir toprak şeridi almakla yetindi. Konferansta Südet'in Almanya'ya verilmesi üzerine, Almanlar 15 Mart 1939 tarihinde Çekoslovakya'yı işgal ettiler. Bu olay İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur.

UNESCO Nedir? UNESCO’nun Açılımı Nedir?