Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından olan Tanpınar, gazetecilik, edebiyat tarihçiliği ve öğretmenlik yaptı. Siyasetle ilgilendi. 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doğumunun 118. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar edebi kişiliği, hayatı ve Ahmet Hamdi Tanpınar eserleri hakkında önemli bilgiler paylaştık.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hayatı


ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1923 yılı mezunudur. Çeşitli lise ve üniversitelerde öğretmenlik yaptı. 1939 senesinde İstanbul Üniversitesi Yeni Edebiyat bölümüne akademisyen olarak atandı. 1942-46 yıllarında milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda milli eğitim müfettişliği görevinde bulundu. Sonrasında ölümünün sonuna kadar sürdürdüğü İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümü profesörlüğüne devam etti. 24 Ocak 1962 tarihinde vefat eden Tanpınar, Rumelihisarı Mezarlığı'na defnedildi. Mezarı, Yahya Kemal ile yan yanadır.

İlk şiiri 1920'de yayımlandı. 60 adete yakın şiirinden, 37 tanesinin yer aldığı ve tek şiir kitabı olan ''Bütün Şiirleri'' adlı eseri, ölümüne yakın tarihlerde basıldı. Bu şiirlerde imaj ve ahenk ön plana çıktı. Hikaye ve romanlarında ise öncelik olarak bilinçaltı ve psikolojik tahlillere yöneldi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Önemli Bilgiler!


tanpınar

 • Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatın birden fazla alanında eserler verdi. Öykü, şiir, roman, deneme ve makaleler yazdı.

 • Eserlerinde büyük oranda rüya, hayal ve zaman gibi kavramlara önem verdi.

 • Romanlarında psikolojik tahliller yaptı.

 • Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Fransız birçok sembolist yazarın etkisinde kalmıştır.

 • Kendine has şiir dünyası vardı. Ahmet Hamdi Tanpınar edebi kişiliği ile dikkat çeken özelliklerden bir tanesi, şiirlerinde bilinçaltı öne çıkmıştır.

 • ''Beş Şehir'' ismindeki denemesinde Bursa, Konya, Ankara, Erzurum ve İstanbul şehirlerini anlattı.

 • ''Huzur'' ismindeki romanı ile aşka, psikolojiye ve Doğu-Batı karşıtlığına dair pek çok konuya değindi.

 • Dört bölümden meydana gelen Huzur'da, bölümler, roman kahramanlarının ismiyle belirlenmiştir. Bunlar; İhsan, Suat, Mümtaz ve Nuran'dır.

 • ''Saatleri Ayarlama Enstitüsü'' adlı eseri, iki uygarlık arasında bocalayan toplumun yanlış tutumlarını, davranışlarını ve saçmalıklarını anlatır. Burada alaycı ve eleştirel bir anlatım tercih etmiştir.

 • ''Sahnenin Dışındakiler''de Kurtuluş Savaşı'na değindi.

 • ''Mahur Beste'' romanında geçmiş zaman insanlarının hayatlarına değindi.


Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri Nelerdir?


Ahmet Hamdi Tanpınar edebi kişiliği hakkında bilgiler verdikten sonra, eserlerinden söz edelim. Tanpınar, edebiyatın birçok alanında eserler bıraktı. Bunlar;

 • Şiirleri; Bütün Şiirleri

 • Romanları; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Mahur Beste, Ayndaki Kadın, Sahnenin Dışındakiler

 • Öyküleri; Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi'nin Rüyaları

 • Denemesi; Beş Şehir

 • Makale-İnceleme eserleri; Edebiyat Üzerine Makaleler, Yahya Kemal, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi


 

Ahmet Muhip Dıranas Edebi Kişiliği, Hayatı, Eserleri!