Dünyanın dört bir yanındaki bazı insanlar farklıdır, yani ellerinde ekstra parmaklarla veya ayaklarında ekstra ayak parmaklarıyla doğarlar. Bazı insanlar bunu kötü bulabilirler. Ancak bu farklılık aslında bireye fayda mı sağlıyor? Haydi, hep beraber 6 Parmağa sahip olmak ile ilgili yapılan bazı araştırmaları inceleyelim.

Her 2,000–3,000 bebekten biri polidaktili olarak doğar, bu da ellerinde, ayaklarında ekstra parmaklar olduğu anlamına gelir.

Polidaktili çok sıradışı olduğu için, bazı insanlar bunu bir malformasyon veya anormallik olarak kabul edebilir. Pek çok doktor, bu parmakları yararlı bulmadığı için doğumda fazladan parmağı cerrahi olarak çıkarıyorlar. Ayrıca, bireyin hayatının daha sonraki dönemlerinde kendi imajı hakkında endişeleri olabiliyor.


6 Parmağa Sahip Olmak Avantajlı Bir Durum Mudur?


Fazladan parmak sahibi olmak kötü bir özellikmiş gibi görünse de polidaktili, bireylere bazı pratik faydalar sağlayabilir.

En azından Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bu sonuca varıyor. Nature Communications dergisinde yer alan araştırma, polidaktili kişilerin, 5 parmağa sahip meslektaşlarına göre daha fazla hareket kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu ilginç çalışmada, her iki elinde de 6 parmak sahibi biri 52 yaşında bir kadın ve diğeri 17 yaşında bir çocuk olan iki gönüllü ile birlikte çalıştı.

Çalışma sorumlusu Prof. Carsten Mehring,
“Deneklerin beş parmağı olan kişilere göre daha fazla becerilere sahip olup olmadığını ve beynin ek serbestlik derecelerini nasıl kontrol edebileceğini bilmek istedik.”

diyor.

6 Parmağa Sahip Olmak avantajlı mıdır sosyorolcom

6 Parmak 2 El Kadar İyi Mi?


Araştırmacılar, iki gönüllüden, beyin aktivitelerini fonksiyonel MRG yoluyla kaydederken çeşitli görevlerde bulunmalarını istedi. Bu çalışma, fazla olan parmağın, kendi kasları tarafından hareket ettirilen diğer parmaklardan bağımsız olarak çalıştığını ortaya koydu.

Prof. Dr. Mehring,
“Deneklerimiz, ekstra parmaklarını, baş parmaklara benzer şekilde, tek başlarına ya da diğer beş parmakla birlikte kullanabiliyorlar, bu da manipülasyonu olağanüstü çok yönlü ve yetenekli kılıyor. Denemelerimizde deneklerin, normalde iki ele ihtiyacımız olan işleri tek elle yapabildiklerini gördük.”

diye açıklıyor.

Polidaktili olan bireyler fazladan olan parmağı kontrol etmelerine rağmen, beyine fazladan bir iş yükü binmiyor.

Bir başka araştırmacı yazar Prof. Etienne Burdet:
“Beynin kontrol etmesi gereken serbestlik derecesini artıran ekstra parmağa rağmen, beş parmaklı insanlara göre hiçbir dezavantaj bulamadık. Özet olarak, beynin başka bir yerden fedakarlık etmeden yeterli kapasiteye sahip olması şaşırtıcı.”

şeklinde açıklamalar yapıyor.

6 Parmağa Sahip Olan bebek sosyorolcom

Beyindeki Özel Sinir Kaynakları


Diğer bir çalışma bulgusu, iki çalışma gönüllüsünün beyninin altıncı parmakları kontrol etmek için özel kaynaklar düzenlediğini göstermektedir.

Prof. Andrea Serino ve Michael Akselrod:
"Altıncı parmağı kontrol eden özel sinir kaynakları bulduk ve somatosensör ve motor korteks, gözlemlenen ek motor becerilere tam olarak izin verecek şekilde organize edildi."

şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar.

Bu bulgular sadece daha iyi anlamayı değil, aynı zamanda bilim adamlarının insanların beyninin "orijinal şablonun" bir parçası olmayan vücut kısımlarını kontrol etmeye nasıl adapte olduklarını görmelerini sağlıyor.

Gelecekte, beynin yeni bedensel özelliklere uyum sağlamak için yeniden bağlanma yeteneğinin daha iyi anlaşılması, bir kişinin sinir sistemi ile bütünleşebilecek giyilebilir robot uzuvları geliştiren bilim adamlarının işine yarayabilir.

Yılan Sokmasından Ölen İnsan Sayısını Biliyor Musunuz?