Meditasyon ve tarihçesi hakkında 21 bilgiyi sizler için derledik! Ruh ve beden sağlığına iyi gelen, çakra uyumu sağlayan meditasyon uygulaması, odaklanmayı sağlamak için bir mantra ile yapılır. İşte, meditasyonun türleri ve faydaları hakkında diğer bütün bilgiler...

Kelime olarak derin düşünme anlamı taşıyan meditasyonun, iç huzuru sağladığı ve fiziki sağlığı iyileştirdiği bir gerçek. Batı'da, Uzak Doğu'da uzun yıllardan bu yana bilinen ve uygulanan meditasyonun, türleri de bulunmakta.

Meditasyon ve Tarihçesi Hakkında 21 Bilgi!


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

1. Indus Vadisi’nde M.Ö 3500 yıllarında meditasyonun yapıldığına dair kalıntılar bulunmuştur. O döneme ait resimlerde klasik yoga pozunda oturan ve gözleri kapalı insan figürleri vardı.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

2. Çocukluk döneminde meditasyon yapanların, okul derslerine daha iyi konsantre oldukları söylenir. Yapılan bir araştırmaya göre, sadece birkaç haftalık meditasyonun bile öğrencilerin sözel zekalarını geliştirdiği kanıtlandı.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

3. Meditasyon, sosyal ilişkileri kuvvetlendirir, empati ve nezaketi geliştirir, yardımseverliği artırır. Çocuklarda zihinsel gelişimi olumlu anlamda etkiler. Meditasyon yapanların dikkat problemi yaşamaları düşük bir ihtimaldir.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

4. Bel ağrısını hafifletmenin en ucuz ve en etkili yollarından biri de meditasyondur.


ruh

5. Meditasyonun faydaları hem kadın hem de erkekler açısından oldukça fazladır. Stresi azaltır, yaratıcılığı ve yenilikçi düşünmeyi artırır. Özellikle kadınlarda, suçluluk ve sinirli ruh halini iyileştirdiği bilinir. Meditasyonun tek bir seansı bile olumlu duyguları artırmaya yardım eder.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

6. Düzenli meditasyonla birlikte sigarayı bırakmak da mümkün.


meditasyon meditasyonun faydaları türleri

7. Meditasyon, beynin tüm bölgelerine etki eder. Bu yüzden, beynin yaşlanmasını ve beyin hastalıklarını önler.


ruh

8. Meditasyonla kalp hastalıklarına yakalanma ihtimali de azalır. Doktorlar, meditasyonun kalp hastalıkları ve kalp krizini önlemede başarılı olduğunu gözlemledi. Ayrıca, kan basıncını da normal seviyede tutar.


ruh

9. Walt Disney şirketi, iş yeri meditasyonuna başlayan ilk şirketlerden biridir. Şirket çalışanları, meditasyondan sonra daha yaratıcı ve etkin bir performans sergilemişlerdir.


meditasyon meditasyonun faydaları türleri

10. Google ise çalışanlarına, duygusal zekanın öğretilmesi, zihinsel odaklanmanın geliştirilmesi ve dinlenme becerileri gibi konulardan oluşan bir meditasyon programı sunmaktadır.


ruh

11. Mısır, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde meditasyonun, dinle bağlantısı var. Yahudilik, Hinduizm, Jainizm, Budizm ve Sihizm de meditasyonla ilişkilidir.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

12. Akıl sağlığını iyileştirmesinin yanında meditasyonun, parayla ilgili stresi hafiflettiği ve alışveriş yapma dürtüsünü engellediği saptanmıştır.


ruh

13. Meditasyonla beyinde çeşitli kimyasal değişiklikler gerçekleşir. Örneğin, çift meditasyonu sırasında beyin prolaktin olarak bilinen yatıştırıcı hormonu salgılar.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

14. En popüler meditasyon çeşidi dikkat meditasyonudur. Budist geleneğinden yola çıkılarak farkındalık ve konsantrasyonun birleşimi sağlanır.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

15. Meditasyonda en yaygın ve kutsal gelenek Om (Aum)’dur. Om, sese yoğunlaşan evrenin bilincini temsil eder.


meditasyonn

16. Uzun süre meditasyonla ilgilenen kişilerin, dokunma duyularında aşırı gelişim gözlenir.


medtasyon

17. Meditasyonun en yaygın sembolü ise mandaladır. Çizgilerin ve şekillerin geometrik bir görüntüsü olan mandala, evreni sembolize eder.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

18. Lotus çiçeği de meditasyonun başka bir simgesidir. Zorlukların üstesinden gelme ve aydınlığa çıkmayı temsil eder.


ruh

19. Meditasyon uygulaması 4 pozisyonda gerçekleşebilir; oturmak, ayakta durmak, yürümek ve uzanmak. Yani sadece oturmak meditasyonun ön şartı değildir.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

20. Meditasyonda düşüncelere odaklanmayı kolaylaştırmak için bir mantra tercih edilebilir. Meditasyon için seçilen mantra, bir kelime ya da cümle olabilir.


ruh

21. Çakra meditasyonu, vücudun yedi çakrasını uyum içinde çalıştırmaya odaklanır. Çakra kelimesi Sanskritçedir, hareket, güç ve uyumu simgeler.


meditasyon meditasyonun türleri faydaları

Yoganın Faydaları Nedir?