English

Light mode

çin

22 Posts

31223 Views

0 Users following

Ranked 113th among communities

Follow

QuestionRecommended For You

Çin asgari ücret olarak vatandaşlarına ne kadar veriyor?

March 31, 2020, 11:47 a.m.

QuestionRecommended For You

Çin Nüfusu Ne Kadar?

March 3, 2020, 11:11 a.m.

QuestionRecommended For You

Çin gezilecek yerler listesinde nereler var?

Feb. 4, 2020, 11:39 a.m.

QuestionRecommended For You

Upwatch çin malı mı?

Jan. 19, 2020, 10:08 p.m.

ArticleRecommended For You

Orta Çağ'da Tüm Ulusları Korkutan Moğol İmparatorluğu Hakkında Bilgiler

+2

Moğol İmparatorluğu ne zaman kuruldu, özellikleri nelerdir? Cengiz Han tarafından kurulan Moğol Devleti, Cengiz Han'ın ölümünden sonra dörde ayrılmıştır. Moğollar ve yıkılışının ardından ortaya çıkan devletler hakkında tüm bilgileri açıklayalım. Moğol Devleti'nin kuruluş zamanlarında halk, Türklerden ve Moğollardan oluşuyordu. Moğol Devleti, 1206 senesinde Orta Asya'da kuruldu ve 1227'de Cengiz Han'ın (Timuçin) ölümünün ardından dört devlet haline geldi. Moğol İmparatorluğu Tarihi 1206'da Timuçin bir diğer ismi ile Cengiz Han tarafından kuruldu. Kuruluş yeri Karakum'dur. Orta Asya'da Türklere yakın bir bölgede yaşayan Moğollar, sırayla Hun, Göktürkler ve Uygurları hakimiyetleri altına aldılar. Yayılmacı ve yağmacı bir politika izleyen Cengiz Han, Çin'e yapmış olduğu seferler ile başkent Pekin'i ele geçirdi. Cengiz Han öldüğü zaman (1227) Moğol Devleti'nin sınırları batı Karadeniz kuzeyi ve Türkiye'ye, doğuda ise Büyük Okyanus'a kadar uzanıyordu. Cengiz Han, Harzem Seferi öncesinde kurultayda oğlu Ögeday'ı veliaht seçti. Cengiz Han'ın ölümünden sonra ise Ögeday, büyük han olmuştur. Ancak yönetim bakımından Moğol İmparatorluğu, eski Türk geleneklerine göre oğullar ve torunlar arasında paylaşılmıştır. Moğolların fetih ve istila hareketleri, birçok Türk boyunun batıya doğru göç etmesine neden oldu. Anadolu'daki nüfusun hızlı şekilde artmasını sağlayan bu durum, dolaylı şekilde Anadolu'nun Türkleşmesini sağladı. Özellikleri Bakımından Moğol İmparatorluğu Moğollar, orduyu onlu sisteme göre düzenlediler. Devlet meseleleri kurultayda görüşüldü. Ülke hanedanın ortak malıydı. Darugacı ismi verilen yerel yöneticiler vardı. Posta teşkilatını geliştirdiler. Türk kültüründen etkilendiler. Moğolların, Uygur yazısı ile yazılmış olan Yasaname-i Büzürg ismi verilen kanunları vardı. Moğol İmparatorluğu Parçalandıktan Sonra Hangi Devletler Kuruldu? Ögeday sonrasında Mengü, Kubilay ve Küyük Han devletin başına geçti. Çin'in merkezinde Kubilay Han bulunuyordu. Bir süre sonra devlet 4'e ayrıldı. Bu devletler ve özellikleri şöyle: 1. Altın Orda Devleti (1227-1502) Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz'in kuzeyinde Doğu Avrupa ve İdil Irmağı boylarında kuruldu. Başkenti Saray'dır. Moğol İmparatorluğu sonrası ortaya çıkan bu devletin en önemli hükümdarı olan Berke Han Dönemi'nde, İslamiyet kabul edildi. Rus prensliklerini sürekli olarak baskı altında tutan ve onların birleşmesini engelleyen Altın Orda Devleti'nin Timur tarafından yıkılmasıyla beraber Ruslar, büyük bir güç haline geldi. Altın Orda Devleti'nin yıkılmasının ardından Kırım, Kasım, Astarhan, Kazan, Özbek, Sibir hanlıkları ortaya çıktı. 2. İlhanlı Devleti (1256-1336) Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kuruldu. Orta Doğu, İran ve Anadolu'da hakimiyet kurdular. 1258 senesinde Bağdat'ı aldılar. Ardından Abbasi Devleti'ne son verdiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili oldular. 1336 senesine kadar Anadolu'da hakim olmayı sürdürdüler. Moğol İmparatorluğu tarihçisi Cüveyni, Tarih-i Cihan-ı Güşa eserini bu dönemde kaleme aldı. Alamut Kalesi'ni ele geçirerek Batınileri ortadan kaldırdılar. 3. Çağatay Hanlığı (1227-1369) Cengiz Han'ın torunu Çağatay tarafından Doğu Türkistan'da kuruldu. Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde hüküm sürdükleri için zamanla Türkleştiler. 14. yy'da İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Çağatay Hanlığı, Timur Devleti'nin hakimiyetine girdi ve yıkıldı. 4. Kubilay Hanlığı (1280-1368) Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından Pekin'de kuruldu. Çin kültürünün etkisinde kaldılar. Türkleşmeyen ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Moğol devletidir. En güçlü dönem, Kubilay Han zamanıdır. İtalyan seyyah Marco Polo, yaklaşık 20 sene kadar Kubilay Han'ın hizmetinde çalıştı. Doğu dünyasına gezi düzenleyen ilk seyyah olan Marco Polo'nun yazdığı bilgiler sayesinde Avrupa, Doğu hakkında bilgi edinmiştir. Mezopotamya Tarihi Hakkında Tüm Bilinmeyenler! (More)

Moğol İmparatorluğu ne zaman kuruldu, özellikleri nelerdir? Cengiz Han tarafından kurulan Moğol Devleti, Cengiz Han'ın ölümünden sonra dörde ayrılmıştır. Moğollar ve yıkılışının ardından ortaya çıkan devletler hakkında tüm bilgileri açıklayalım. Moğol Devleti'nin kuruluş zamanlarında halk, Türklerden ve Moğollardan oluşuyordu. Moğol Devleti, 1206 senesinde Orta Asya'da kuruldu ve 1227'de Cengiz Han'ın (Timuçin) ölümünün ardından dört devlet haline geldi.

Moğol İmparatorluğu Tarihi

Moğol İmparatorluğu özellikleri nelerdir? Cengiz Han, Moğollar, Moğol Devleti, Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlı, Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler!
 • 1206'da Timuçin bir diğer ismi ile Cengiz Han tarafından kuruldu. Kuruluş yeri Karakum'dur.
 • Orta Asya'da Türklere yakın bir bölgede yaşayan Moğollar, sırayla Hun, Göktürkler ve Uygurları hakimiyetleri altına aldılar.
 • Yayılmacı ve yağmacı bir politika izleyen Cengiz Han, Çin'e yapmış olduğu seferler ile başkent Pekin'i ele geçirdi.
 • Cengiz Han öldüğü zaman (1227) Moğol Devleti'nin sınırları batı Karadeniz kuzeyi ve Türkiye'ye, doğuda ise Büyük Okyanus'a kadar uzanıyordu.
 • Cengiz Han, Harzem Seferi öncesinde kurultayda oğlu Ögeday'ı veliaht seçti. Cengiz Han'ın ölümünden sonra ise Ögeday, büyük han olmuştur. Ancak yönetim bakımından Moğol İmparatorluğu, eski Türk geleneklerine göre oğullar ve torunlar arasında paylaşılmıştır.
 • Moğolların fetih ve istila hareketleri, birçok Türk boyunun batıya doğru göç etmesine neden oldu. Anadolu'daki nüfusun hızlı şekilde artmasını sağlayan bu durum, dolaylı şekilde Anadolu'nun Türkleşmesini sağladı.

Özellikleri Bakımından Moğol İmparatorluğu

mogollar
 • Moğollar, orduyu onlu sisteme göre düzenlediler.
 • Devlet meseleleri kurultayda görüşüldü.
 • Ülke hanedanın ortak malıydı.
 • Darugacı ismi verilen yerel yöneticiler vardı.
 • Posta teşkilatını geliştirdiler.
 • Türk kültüründen etkilendiler.
 • Moğolların, Uygur yazısı ile yazılmış olan Yasaname-i Büzürg ismi verilen kanunları vardı.

Moğol İmparatorluğu Parçalandıktan Sonra Hangi Devletler Kuruldu?

Moğol İmparatorluğu özellikleri nelerdir? Cengiz Han, Moğollar, Moğol Devleti, Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlı, Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler! Ögeday sonrasında Mengü, Kubilay ve Küyük Han devletin başına geçti. Çin'in merkezinde Kubilay Han bulunuyordu. Bir süre sonra devlet 4'e ayrıldı. Bu devletler ve özellikleri şöyle:

1. Altın Orda Devleti (1227-1502)

 • Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz'in kuzeyinde Doğu Avrupa ve İdil Irmağı boylarında kuruldu.
 • Başkenti Saray'dır.
 • Moğol İmparatorluğu sonrası ortaya çıkan bu devletin en önemli hükümdarı olan Berke Han Dönemi'nde, İslamiyet kabul edildi.
 • Rus prensliklerini sürekli olarak baskı altında tutan ve onların birleşmesini engelleyen Altın Orda Devleti'nin Timur tarafından yıkılmasıyla beraber Ruslar, büyük bir güç haline geldi.
 • Altın Orda Devleti'nin yıkılmasının ardından Kırım, Kasım, Astarhan, Kazan, Özbek, Sibir hanlıkları ortaya çıktı.

2. İlhanlı Devleti (1256-1336)

 • Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kuruldu.
 • Orta Doğu, İran ve Anadolu'da hakimiyet kurdular.
 • 1258 senesinde Bağdat'ı aldılar. Ardından Abbasi Devleti'ne son verdiler.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili oldular. 1336 senesine kadar Anadolu'da hakim olmayı sürdürdüler.
 • Moğol İmparatorluğu tarihçisi Cüveyni, Tarih-i Cihan-ı Güşa eserini bu dönemde kaleme aldı.
 • Alamut Kalesi'ni ele geçirerek Batınileri ortadan kaldırdılar.
Moğol İmparatorluğu özellikleri nelerdir? Cengiz Han, Moğol Devleti, Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlı, Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler!

3. Çağatay Hanlığı (1227-1369)

 • Cengiz Han'ın torunu Çağatay tarafından Doğu Türkistan'da kuruldu.
 • Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde hüküm sürdükleri için zamanla Türkleştiler.
 • 14. yy'da İslamiyet'i kabul etmeye başladılar.
 • Çağatay Hanlığı, Timur Devleti'nin hakimiyetine girdi ve yıkıldı.

4. Kubilay Hanlığı (1280-1368)

 • Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından Pekin'de kuruldu.
 • Çin kültürünün etkisinde kaldılar.
 • Türkleşmeyen ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Moğol devletidir.
 • En güçlü dönem, Kubilay Han zamanıdır.
 • İtalyan seyyah Marco Polo, yaklaşık 20 sene kadar Kubilay Han'ın hizmetinde çalıştı. Doğu dünyasına gezi düzenleyen ilk seyyah olan Marco Polo'nun yazdığı bilgiler sayesinde Avrupa, Doğu hakkında bilgi edinmiştir.

Mezopotamya Tarihi Hakkında Tüm Bilinmeyenler!

Nov. 29, 2019, 10:11 a.m.

ArticleRecommended For You

Çin Seddi Hakkında Daha Önce Duymadığınız 19 İlginç Bilgi

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

Çin Seddi ve tarihçesi hakkında 19 ilginç bilgi ile karşınızdayız! Dünyanın en uzun savunma duvarı olarak bilinen bu tarihi yapı, tam olarak 21.196.180 metre. Çin Seddi'nin temelleri yaklaşık 20 hanedanlık tarafından atıldı. İşte, Çin Seddi ve özellikleri hakkında daha önce duymadığınız bilgiler! Çin Seddi'nin kalıntıları Po Hay kıyılarından itibaren başlıyor. Başkent Pekin'in kuzeyinden geçip, ardından Huang-Ho Nehri'ni ikiye bölüyor. Her yıl milyonlarca turistin ilgisini çeken Çin Seddi'yle ilgili diğer bilgileri aktaralım... 19 Maddede Çin Seddi, Tarihçesi ve Özellikleri! 1. 1987'de UNESCO tarafından dünyanın en büyük ulusal ve tarihi yerleri listesine eklendi. 2. Çin Seddi'nin, aynı dönemde inşa edilmiş tek duvardan olduğu efsanedir. Duvar, Çin'in kuzey sınırını korumak amacıyla birçok hanedan tarafından inşa edilen bir duvar segmentidir. 3. Bu duvar, en uzun mezarlık olarak da anılır. Çünkü yapımı sırasında bir milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. 4. İnsan yapımı, en uzun duvar Çin Seddi'dir. 5. M.Ö 7'nci yy'ın başlarında yapımına başlanan bu yapı, ilk başlarda sadece birkaç küçük duvardan oluşuyordu. Her hanedan (Wei, Han, Yan, Chu, Qin, Qi, Zhao) zamanla kendi duvarlarını yaptırdı. 6. Çin Seddi duvarlarının toplam uzunluğu 21.196.180 metre. 7. Cengiz Han önderliğindeki Moğollar, duvarı aşmakta zorlanmadılar, 1211-1223 yılları arasında Çin'i fethettiler. 8. Çin Seddi'nin Ay'dan da görülebildiği iddia edilir. 9. Voltaire, Çin Seddi'ni amaçsız bulmuş ve çocukça olarak nitelendirmiştir. Franz Kafka ise Çin Seddi'ni insanlığın büyük başarılarından biri olarak gördü. 10. Çin Kültür Devrimi sırasında (1966-1978) Çin Seddi, despotizmin bir işareti olarak görülüyordu. Halkın, evlerde veya çiftliklerde kullanılmak üzere Çin Seddin'den duvar almaları önerildi. 11. Çin Seddi duvarlarını inşa edenler sınır muhafızları, köylüler, işsiz aydınlar, dışlanmış soylular ve hükümlülerdi. Qin ve Han hanedanlığı zamanında hükümlülere verilen cezalardan biri de Çin Seddi'nin inşaatında çalışmaktı. 12. Çin Seddi'ni sağlamlaştırmak için insan kemikleri kullanıldığı ve erkek ölülerin duvarların içine gömüldüğü iddia edilir. Ancak bu duvarların harcı pirinç unundan yapılmıştır. Ming hanedanından sonra toprak, kerpiç ve taş daha fazla kullanılmıştır. 13. Gansu eyaletinde bulunan Çin Seddi'nin, önümüzdeki 20 yıl içinde gerçekleşme ihtimali olan erozyon nedeniyle ortadan kalkabileceği iddia ediliyor. 14. Çin Seddi'ni savunmak için Çinliler, baltalar, balyozlar, mızraklar, yaylar, halterler ve kendi icatları olan barutu kullandı. 15. Çin Seddi en son 1938'de bir savaşa maruz kaldı. Japonlarla yapılan bu savaştan kalan mermi izleri hala duvarlarda görülebilmektedir. 16. Çin Seddi duvarlarının yüksekliği bazı yerlerde 25 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe kadar çıkabiliyor. 17. Çin Seddi'nin en yüksek noktası Pekin'de bulunan Heita Dağı, en düşük noktası da Laolongtou. 18. En çok ziyaretçi çeken bölümü, Ming hanedanlığı zamanında inşa edilen Pekin yakınlarındaki Badaling'dir. Bu kısım, turistlere açılan ilk duvardır (1957). Ayrıca, Badaling'de 2008 Yaz Olimpiyatları sırasında bisiklete binme kursu düzenlenmiştir. 19. 2004 senesinde 41,8 milyondan fazla turist çekmiştir. Amerika’nın Simgesi Özgürlük Anıtı Hakkında 21 İlginç Bilgi (More)

Çin Seddi ve tarihçesi hakkında 19 ilginç bilgi ile karşınızdayız! Dünyanın en uzun savunma duvarı olarak bilinen bu tarihi yapı, tam olarak 21.196.180 metre. Çin Seddi'nin temelleri yaklaşık 20 hanedanlık tarafından atıldı. İşte, Çin Seddi ve özellikleri hakkında daha önce duymadığınız bilgiler! Çin Seddi'nin kalıntıları Po Hay kıyılarından itibaren başlıyor. Başkent Pekin'in kuzeyinden geçip, ardından Huang-Ho Nehri'ni ikiye bölüyor. Her yıl milyonlarca turistin ilgisini çeken Çin Seddi'yle ilgili diğer bilgileri aktaralım...

19 Maddede Çin Seddi, Tarihçesi ve Özellikleri!

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

1. 1987'de UNESCO tarafından dünyanın en büyük ulusal ve tarihi yerleri listesine eklendi.

çin seddi

2. Çin Seddi'nin, aynı dönemde inşa edilmiş tek duvardan olduğu efsanedir. Duvar, Çin'in kuzey sınırını korumak amacıyla birçok hanedan tarafından inşa edilen bir duvar segmentidir.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

3. Bu duvar, en uzun mezarlık olarak da anılır. Çünkü yapımı sırasında bir milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

4. İnsan yapımı, en uzun duvar Çin Seddi'dir.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

5. M.Ö 7'nci yy'ın başlarında yapımına başlanan bu yapı, ilk başlarda sadece birkaç küçük duvardan oluşuyordu. Her hanedan (Wei, Han, Yan, Chu, Qin, Qi, Zhao) zamanla kendi duvarlarını yaptırdı.

duvar

6. Çin Seddi duvarlarının toplam uzunluğu 21.196.180 metre.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

7. Cengiz Han önderliğindeki Moğollar, duvarı aşmakta zorlanmadılar, 1211-1223 yılları arasında Çin'i fethettiler.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

8. Çin Seddi'nin Ay'dan da görülebildiği iddia edilir.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

9. Voltaire, Çin Seddi'ni amaçsız bulmuş ve çocukça olarak nitelendirmiştir. Franz Kafka ise Çin Seddi'ni insanlığın büyük başarılarından biri olarak gördü.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

10. Çin Kültür Devrimi sırasında (1966-1978) Çin Seddi, despotizmin bir işareti olarak görülüyordu. Halkın, evlerde veya çiftliklerde kullanılmak üzere Çin Seddin'den duvar almaları önerildi.

duvar

11. Çin Seddi duvarlarını inşa edenler sınır muhafızları, köylüler, işsiz aydınlar, dışlanmış soylular ve hükümlülerdi. Qin ve Han hanedanlığı zamanında hükümlülere verilen cezalardan biri de Çin Seddi'nin inşaatında çalışmaktı.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

12. Çin Seddi'ni sağlamlaştırmak için insan kemikleri kullanıldığı ve erkek ölülerin duvarların içine gömüldüğü iddia edilir. Ancak bu duvarların harcı pirinç unundan yapılmıştır. Ming hanedanından sonra toprak, kerpiç ve taş daha fazla kullanılmıştır.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

13. Gansu eyaletinde bulunan Çin Seddi'nin, önümüzdeki 20 yıl içinde gerçekleşme ihtimali olan erozyon nedeniyle ortadan kalkabileceği iddia ediliyor.

duvar

14. Çin Seddi'ni savunmak için Çinliler, baltalar, balyozlar, mızraklar, yaylar, halterler ve kendi icatları olan barutu kullandı.

duvar

15. Çin Seddi en son 1938'de bir savaşa maruz kaldı. Japonlarla yapılan bu savaştan kalan mermi izleri hala duvarlarda görülebilmektedir.

duvar

16. Çin Seddi duvarlarının yüksekliği bazı yerlerde 25 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe kadar çıkabiliyor.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

17. Çin Seddi'nin en yüksek noktası Pekin'de bulunan Heita Dağı, en düşük noktası da Laolongtou.

çin seddi özellikleri hakkında tarihçesi

18. En çok ziyaretçi çeken bölümü, Ming hanedanlığı zamanında inşa edilen Pekin yakınlarındaki Badaling'dir. Bu kısım, turistlere açılan ilk duvardır (1957). Ayrıca, Badaling'de 2008 Yaz Olimpiyatları sırasında bisiklete binme kursu düzenlenmiştir.

duvar

19. 2004 senesinde 41,8 milyondan fazla turist çekmiştir.

duvar

Amerika’nın Simgesi Özgürlük Anıtı Hakkında 21 İlginç Bilgi

Nov. 6, 2019, 7:39 p.m.