English

Light mode

almanya

19 Posts

24908 Views

1 Users following

Ranked 139th among communities

Follow

QuestionRecommended For You

Amerikan Ordusu Neden Almanya'da?

March 25, 2020, 8:19 p.m.

QuestionRecommended For You

Almanya asgari ücret olarak vatandaşlarına ne kadar veriyor?

Jan. 23, 2020, 3:47 a.m.

QuestionRecommended For You

Almanya Nüfusu Ne Kadar?

Jan. 22, 2020, 11:11 a.m.

QuestionRecommended For You

Almanya gezilecek yerler listesinde nereler var?

Jan. 21, 2020, 7:39 p.m.

ArticleRecommended For You

Merkantilizm Nedir? Temel İlkeleri Nelerdir?

+5

+5

+5

+5

Bugün sizlere tarih kitaplarında kısaca anlatılıp geçilen, pek üzerinde durulmasa da insanı okuyunca kendisine çeken "Merkantilizm" konusunu anlatacağız. Merkantilizm nedir? sorusuna öncelikle kelimenin anlamını açıklayıp ardından bu anlayışın temel ilkelerini açıklayarak cevap vereceğiz. Karşıt görüşü fizyokrasi olan bu uygulayış biçiminin tanımına, nedenlerine, sonuçlarına ve tarihteki etkilerine göz atalım. Merkantilizm ne demektir? sorusuna adım adım cevap vermeye başlıyoruz.  En basit haliyle merkantilizm, 15. ve 18. yüzyıllar arasında özellikle Batı Avrupa ülkelerince sıkça tercih edilmiş, ticari burjuva kazançlarını koruyan, ekonomik ve iktisadi bir teori olarak adlandırılabilir. Merkantilizm kelimesinin sözlük anlamı ile merkantilizm hakkında bilgi vermeye başlayalım. Merkantilizm Nedir? Merkantilizm Tanımı: Kökeni merchandise kelimesinden gelen, sistematik ve iktisadi teorik düşünce sistemidir. Devletin sahip olduğu hazine ve kıymetli eşyaların (altın, gümüş ve o dönemin değerli diğer madenleri) arttırılmasına odaklanan, dış ticaretle bu gücün arttırılmasını hedefleyen, devletin de ekonomiye katılıyor olması gerektiği görüşünü savunan, en önemlisi de ticarette bir tarafın devamlı kandırıldığını düşünen teorik bakış açısıdır. Merkantilizm nedir? sorusunun cevabını biraz daha açalım. Ülkelerin sahip oldukları altın ve benzeri değerli eşyalarla güçlerini ortaya koydukları dönemlerde ortaya çıkan bu teoriyi savunan kişilere "merkantilist" adı verilmektedir. Merkantilizm ülke hazinesine giren altın yani değerli maden sayısını arttırmaya odaklandığı gibi, aynı şekilde ülkeden çıkan değerli maden tutarını da azaltmaya çalışmaktadır. (Başka devletlere ödeme yapmak gibi düşünebilirsiniz.) Günümüz merkantilizm anlayışı gibi olaya yaklaşırsak, bu teoriyi orta çağ ülkelerinin "dış ticaret fazlası veren ülke" olma gayreti olarak da adlandırabiliriz. Merkantilizmin temel özellikleri: İhracatın getirisi ithalattan her zaman daha fazladır. Ülkenin zengin olduğu ihracat rakamlarından ve sahip olduğu değerli maden stoklarından tespit edilmektedir. Devletin ekonomiye olan katkısı arttırılmaktadır. Kamu hizmet ve kurumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Merkantilizm, temel varsayımları gereğince ihracatı ham maddeyle yapmayı ve bu yoldan gelir elde etmeyi uygun bulmaz. Merkantilizm düşüncesi gereğince ham madde işlenip, ardından satışa sunulmalıdır. Ülkeler açısından borçlanmak sorun değildir. Merkantilizm düşünce sistemi gereğince dikkat edilmesi gereken tek kuram bu dengenin korunmasıdır. Uzak ülkelerdeki müşterilere ulaşmak teşvik hedefidir. Bu nedenle merkantilizm dönemi içerisinde birçok farklı denizaşırı ticari faaliyet gösterilmiştir. Halka gelir birimi olarak bakılır ve bu nedenle günümüz sistemlerinde olduğu gibi nüfus sayısının artması yönünde teşvikler düzenlenir. Merkantilizm özellikleri günümüz devlerinin geçmiş temellerini oluşturmaktadır. Bu idea popüler olduğu dönemlerde uygulayıcı ülkelere çok büyük getiriler sağlamıştır. Vergilerin yükseltilmesi ve buna bağlı gelir artışı uygun görülmüştür. Ünlü merkantilistler tarafından geçmişte uygulanmış, Avrupa'nın geleceği üzerinde etkisi olan bir uygulamadır. Miktar teorisi ile örtüşen bir yapıdır. Merkantilizm Ne Zaman Nasıl Ortaya Çıktı? Sıkça sorulan merkantilizm nedir sorusunun yanı sıra insanlar, bu teorinin hangi dönemde ortaya çıktığını da merak etmişlerdir. 15. yüzyılın son demlerinde temelleri atılan bu teori, feodalizmin çökmesi ile yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Ticaret kapitalizminin hacmi büyüyüp, ticari burjuva sınıfının kurnaz planları ön plana çıktıkça bu görüş daha belirgin hale gelmiştir. Yaklaşık 100 senelik bir yaygınlaşma sürecinden sonra merkantilizm destekçisi ülkeler giderek artmış ve 16. yüzyıl sonlarında neredeyse tüm Batı Avrupa ülkeleri bu görüşü destekler olmuştur. Merkantilizmin ortaya çıkışı Rönesans ve reform hareketlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte peydahlanan yeni iktisadi bakış açılarının kıymet görmesine dayanmaktadır. Feodalizm, sınıfları gereğince ticareti "tüccar" kesiminin yönetimine bırakırken, merkantilizm görüşünün çıkışı gündeme gelerek bu yönetimin de devlete verilmesi sağlanmıştır. Feodalizmin (feodal sistemin) çöküşü merkantilizmin ortaya çıkışı için bir fırsat oluşturmuştur. Günümüz dünyasında rağbet gören her görüşün olduğu gibi merkantilizm kavramının da bir çöküş dönemi bulunmaktadır. Tam net tarihler olmamakla birlikte 15. ve 18. yüzyıllar arasında dönem dönem rağbet gören bu iktisat teorisi, sanayi devrimi ile tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür. Merkantilizm başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında da bilgi verdiğimize göre merkantilizm nedir? sorusunun en çok merak edilen alt dalı olan "temel ilkeler" konusuna geçelim. Merkantilizmin Temel İlkeleri Nelerdir? Merkantilizm temel ilkeleri bakımından 2 ana düşünce yapısına bağlanan, anlaşılması kolay ve tarihteki yeri sağlam olan bir teoridir. Merkantilizmin temel ilkeleri  şunlardır: Ülkenin zenginliği sahip olduğu tüm değerli madenlerin, diğer ülkelerle olan kıyası neticesinde tespit edilmektedir. Ekonomik kapitalizm kavramının ilerletilebilmesi ve ülkeye faydalı hale getirilebilmesi için devletin ekonomik faaliyetlerde öncü olması gerekir. Sömürgeci devlet anlayışı bu düşünce sisteminin temel ilkeleri arasında yer alır. Koloni oluşturma hedefleri ve buna bağlı olarak devletlerin büyütülmesi. Milli üretime sahip çıkılarak, milli üretim olan mallarla dış ticaret yapılması. Merkantilizm temel ilkeleri nedir sorusunun cevabını verdikten sonra Merkantilizmin Sonuçları Nelerdir? Merkantilizm sonuçları ile Dünya tarihinde büyük izler bırakan, iktisadi bir teoridir. Bu merkantilizmin etkileri şunlardır: Dönem dönem haksız ve dengesiz kazanç sağlanmasına neden olmuştur. Ticari ilişkilerde global anlamda büyük bir çıkarcılığın oluşmasını sağlamıştır. Bazı ülkelerin çok fazla gelişmesini, bazılarının ise gerilemesine neden olmuştur. Sömürge kaynağı olan ülkelerin geleceklerinde büyük yaralar bırakmıştır. Dünya Ülkelerinin Merkantilizm Anlayışları ve Temsilcileri Ülkelerin merkantilizm anlayışları tarih içerisinde devamlı değişkenlik göstermiştir. Fransızlar, İngilizler, Almanlar ve İspanyollar merkantilizm kavramını anlam ve düşünce biçimi bakımından farklı temellere dayandırarak yorumlamıştır. Ülkelerin merkantilizm anlayışları ve özellikleri şu şekildedir: Alman Merkantilizmi (Kameralizm) Friedrich Wilhelm ve Büyük Friedrich tarafından temsil edilen bir Alman görüşüdür. Merkantilizm nedir? başlığı altında anlattığımız menfaatler ile örtüşen bir ekonomi politikasıdır. Kameralizmin temel amacı devlet hazinesine giren altın miktarını arttırmak ve devletin zenginleşmesini sağlamaktır. Fransız Merkantilizmi (Colbertism – Sınai Merkantilizm)  Sanayi merkantilizminin temel amacı bu görüş gereğince ortaya çıkmıştır. Ülkenin üreterek kazanacağını uygun gören bir görüş sistemidir. Jean Bodin gibi önemli isimler tarafından temsil edilmiştir. Temsilcileri arasında zaman zaman fikir ayrılıkları olduğu bilinmektedir. Colbertism (merkantilizmin alt dallarından birisi) ise bu farklı görüşlerin en çok onay alanıdır. Kaliteli mal, yüksek fiyat, farklı teşvik modelleri ve devletin farklı politikalarıyla ticarete müdahalelerini haklı bulan bir görüştür. İspanyol Merkantilizmi (Bulyonizm – Külçeci) En ilkel ve geri kalmış merkantilizm görüşü olarak nitelendirilebilir. Sadece ülkeye gerekirse illegal adımlar atılarak altın sokmayı hedefler. Ülkeden altın çıkışını yasaklayan bir uygulamadır. Merkantilizm nedir? başlığı altında anlattığımız temel ilkeler ile bazı durumlarda zırt düşebilir. İngiliz Merkantilizmi (Ticari Merkantilizm) Dengeli ve başarıya ulaşmış bir görüştür. Merkantilistler tarafından deniz ticaretine odaklanılan bir dönemdir. Denizcilik ile dış ihracatın arttırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. İngilizlerin başarıya ulaşıp, büyük bir ekonomiye sahip olmalarında oldukça büyük bir etkisi bulunan, uygulamada zirve yapmış bir düşünce yapısıdır. Neo Merkantilizm Nedir? Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde yaşanmış temel merkantilizm düşüncesi ile örtüşen eylemler bütünüdür. Dış ticaret eylemleri üzerine kurulan kısıtlayıcı ve yeni sistemler, bu eski çağ sisteminin tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur. Normal merkantilizm akımından en temel farkı ise ürün çeşitliliği bakımından neo merkantilizm kavramının daha zengin oluşudur. Neo merkantilizm temel özellikleri ve amacı bakımından başka bir farklılığa sahip değildir diyebiliriz. Elbette savaş aralığında gündeme gelmiş olan bu ekonomik görüş bazı değişimlere de ev sahipliği yapmış olabilir. Rönesans Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? (More)

Bugün sizlere tarih kitaplarında kısaca anlatılıp geçilen, pek üzerinde durulmasa da insanı okuyunca kendisine çeken "Merkantilizm" konusunu anlatacağız. Merkantilizm nedir? sorusuna öncelikle kelimenin anlamını açıklayıp ardından bu anlayışın temel ilkelerini açıklayarak cevap vereceğiz. Karşıt görüşü fizyokrasi olan bu uygulayış biçiminin tanımına, nedenlerine, sonuçlarına ve tarihteki etkilerine göz atalım. Merkantilizm ne demektir? sorusuna adım adım cevap vermeye başlıyoruz.  En basit haliyle merkantilizm, 15. ve 18. yüzyıllar arasında özellikle Batı Avrupa ülkelerince sıkça tercih edilmiş, ticari burjuva kazançlarını koruyan, ekonomik ve iktisadi bir teori olarak adlandırılabilir. Merkantilizm kelimesinin sözlük anlamı ile merkantilizm hakkında bilgi vermeye başlayalım.

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm Tanımı: Kökeni merchandise kelimesinden gelen, sistematik ve iktisadi teorik düşünce sistemidir. Devletin sahip olduğu hazine ve kıymetli eşyaların (altın, gümüş ve o dönemin değerli diğer madenleri) arttırılmasına odaklanan, dış ticaretle bu gücün arttırılmasını hedefleyen, devletin de ekonomiye katılıyor olması gerektiği görüşünü savunan, en önemlisi de ticarette bir tarafın devamlı kandırıldığını düşünen teorik bakış açısıdır. merkantilizm nedir Merkantilizm nedir? sorusunun cevabını biraz daha açalım. Ülkelerin sahip oldukları altın ve benzeri değerli eşyalarla güçlerini ortaya koydukları dönemlerde ortaya çıkan bu teoriyi savunan kişilere "merkantilist" adı verilmektedir. Merkantilizm ülke hazinesine giren altın yani değerli maden sayısını arttırmaya odaklandığı gibi, aynı şekilde ülkeden çıkan değerli maden tutarını da azaltmaya çalışmaktadır. (Başka devletlere ödeme yapmak gibi düşünebilirsiniz.) Günümüz merkantilizm anlayışı gibi olaya yaklaşırsak, bu teoriyi orta çağ ülkelerinin "dış ticaret fazlası veren ülke" olma gayreti olarak da adlandırabiliriz. Merkantilizmin temel özellikleri:
 • İhracatın getirisi ithalattan her zaman daha fazladır.
 • Ülkenin zengin olduğu ihracat rakamlarından ve sahip olduğu değerli maden stoklarından tespit edilmektedir.
 • Devletin ekonomiye olan katkısı arttırılmaktadır.
 • Kamu hizmet ve kurumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Merkantilizm, temel varsayımları gereğince ihracatı ham maddeyle yapmayı ve bu yoldan gelir elde etmeyi uygun bulmaz. Merkantilizm düşüncesi gereğince ham madde işlenip, ardından satışa sunulmalıdır.
 • Ülkeler açısından borçlanmak sorun değildir. Merkantilizm düşünce sistemi gereğince dikkat edilmesi gereken tek kuram bu dengenin korunmasıdır.
 • Uzak ülkelerdeki müşterilere ulaşmak teşvik hedefidir. Bu nedenle merkantilizm dönemi içerisinde birçok farklı denizaşırı ticari faaliyet gösterilmiştir.
 • Halka gelir birimi olarak bakılır ve bu nedenle günümüz sistemlerinde olduğu gibi nüfus sayısının artması yönünde teşvikler düzenlenir.
 • Merkantilizm özellikleri günümüz devlerinin geçmiş temellerini oluşturmaktadır. Bu idea popüler olduğu dönemlerde uygulayıcı ülkelere çok büyük getiriler sağlamıştır.
 • Vergilerin yükseltilmesi ve buna bağlı gelir artışı uygun görülmüştür.
 • Ünlü merkantilistler tarafından geçmişte uygulanmış, Avrupa'nın geleceği üzerinde etkisi olan bir uygulamadır.
 • Miktar teorisi ile örtüşen bir yapıdır.

Merkantilizm Ne Zaman Nasıl Ortaya Çıktı?

merkantilizm nedir ne zaman nasıl ortaya çıktı Sıkça sorulan merkantilizm nedir sorusunun yanı sıra insanlar, bu teorinin hangi dönemde ortaya çıktığını da merak etmişlerdir. 15. yüzyılın son demlerinde temelleri atılan bu teori, feodalizmin çökmesi ile yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Ticaret kapitalizminin hacmi büyüyüp, ticari burjuva sınıfının kurnaz planları ön plana çıktıkça bu görüş daha belirgin hale gelmiştir. Yaklaşık 100 senelik bir yaygınlaşma sürecinden sonra merkantilizm destekçisi ülkeler giderek artmış ve 16. yüzyıl sonlarında neredeyse tüm Batı Avrupa ülkeleri bu görüşü destekler olmuştur. merkantilizmin ortaya çıkışı Merkantilizmin ortaya çıkışı Rönesans ve reform hareketlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte peydahlanan yeni iktisadi bakış açılarının kıymet görmesine dayanmaktadır. Feodalizm, sınıfları gereğince ticareti "tüccar" kesiminin yönetimine bırakırken, merkantilizm görüşünün çıkışı gündeme gelerek bu yönetimin de devlete verilmesi sağlanmıştır. Feodalizmin (feodal sistemin) çöküşü merkantilizmin ortaya çıkışı için bir fırsat oluşturmuştur. merkantilizmin çöküşü Günümüz dünyasında rağbet gören her görüşün olduğu gibi merkantilizm kavramının da bir çöküş dönemi bulunmaktadır. Tam net tarihler olmamakla birlikte 15. ve 18. yüzyıllar arasında dönem dönem rağbet gören bu iktisat teorisi, sanayi devrimi ile tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür. Merkantilizm başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında da bilgi verdiğimize göre merkantilizm nedir? sorusunun en çok merak edilen alt dalı olan "temel ilkeler" konusuna geçelim.

Merkantilizmin Temel İlkeleri Nelerdir?

merkantilizm temel ilkeleri nedir Merkantilizm temel ilkeleri bakımından 2 ana düşünce yapısına bağlanan, anlaşılması kolay ve tarihteki yeri sağlam olan bir teoridir. Merkantilizmin temel ilkeleri  şunlardır:
 • Ülkenin zenginliği sahip olduğu tüm değerli madenlerin, diğer ülkelerle olan kıyası neticesinde tespit edilmektedir.
 • Ekonomik kapitalizm kavramının ilerletilebilmesi ve ülkeye faydalı hale getirilebilmesi için devletin ekonomik faaliyetlerde öncü olması gerekir.
 • Sömürgeci devlet anlayışı bu düşünce sisteminin temel ilkeleri arasında yer alır.
 • Koloni oluşturma hedefleri ve buna bağlı olarak devletlerin büyütülmesi.
 • Milli üretime sahip çıkılarak, milli üretim olan mallarla dış ticaret yapılması.
Merkantilizm temel ilkeleri nedir sorusunun cevabını verdikten sonra

Merkantilizmin Sonuçları Nelerdir?

Merkantilizm sonuçları ile Dünya tarihinde büyük izler bırakan, iktisadi bir teoridir. Bu merkantilizmin etkileri şunlardır:
 • Dönem dönem haksız ve dengesiz kazanç sağlanmasına neden olmuştur.
 • Ticari ilişkilerde global anlamda büyük bir çıkarcılığın oluşmasını sağlamıştır.
 • Bazı ülkelerin çok fazla gelişmesini, bazılarının ise gerilemesine neden olmuştur.
 • Sömürge kaynağı olan ülkelerin geleceklerinde büyük yaralar bırakmıştır.

Dünya Ülkelerinin Merkantilizm Anlayışları ve Temsilcileri

merkantilizm temsilcileri nedir Ülkelerin merkantilizm anlayışları tarih içerisinde devamlı değişkenlik göstermiştir. Fransızlar, İngilizler, Almanlar ve İspanyollar merkantilizm kavramını anlam ve düşünce biçimi bakımından farklı temellere dayandırarak yorumlamıştır. Ülkelerin merkantilizm anlayışları ve özellikleri şu şekildedir:

Alman Merkantilizmi (Kameralizm)

 • Friedrich Wilhelm ve Büyük Friedrich tarafından temsil edilen bir Alman görüşüdür.
 • Merkantilizm nedir? başlığı altında anlattığımız menfaatler ile örtüşen bir ekonomi politikasıdır.
 • Kameralizmin temel amacı devlet hazinesine giren altın miktarını arttırmak ve devletin zenginleşmesini sağlamaktır.

Fransız Merkantilizmi (Colbertism – Sınai Merkantilizm) 

 • Sanayi merkantilizminin temel amacı bu görüş gereğince ortaya çıkmıştır.
 • Ülkenin üreterek kazanacağını uygun gören bir görüş sistemidir.
 • Jean Bodin gibi önemli isimler tarafından temsil edilmiştir. Temsilcileri arasında zaman zaman fikir ayrılıkları olduğu bilinmektedir.
 • Colbertism (merkantilizmin alt dallarından birisi) ise bu farklı görüşlerin en çok onay alanıdır. Kaliteli mal, yüksek fiyat, farklı teşvik modelleri ve devletin farklı politikalarıyla ticarete müdahalelerini haklı bulan bir görüştür.

İspanyol Merkantilizmi (Bulyonizm – Külçeci)

 • En ilkel ve geri kalmış merkantilizm görüşü olarak nitelendirilebilir.
 • Sadece ülkeye gerekirse illegal adımlar atılarak altın sokmayı hedefler.
 • Ülkeden altın çıkışını yasaklayan bir uygulamadır.
 • Merkantilizm nedir? başlığı altında anlattığımız temel ilkeler ile bazı durumlarda zırt düşebilir.

İngiliz Merkantilizmi (Ticari Merkantilizm)

 • Dengeli ve başarıya ulaşmış bir görüştür.
 • Merkantilistler tarafından deniz ticaretine odaklanılan bir dönemdir.
 • Denizcilik ile dış ihracatın arttırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
 • İngilizlerin başarıya ulaşıp, büyük bir ekonomiye sahip olmalarında oldukça büyük bir etkisi bulunan, uygulamada zirve yapmış bir düşünce yapısıdır.

Neo Merkantilizm Nedir?

Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde yaşanmış temel merkantilizm düşüncesi ile örtüşen eylemler bütünüdür. Dış ticaret eylemleri üzerine kurulan kısıtlayıcı ve yeni sistemler, bu eski çağ sisteminin tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur. Normal merkantilizm akımından en temel farkı ise ürün çeşitliliği bakımından neo merkantilizm kavramının daha zengin oluşudur. neo merkantilizm Neo merkantilizm temel özellikleri ve amacı bakımından başka bir farklılığa sahip değildir diyebiliriz. Elbette savaş aralığında gündeme gelmiş olan bu ekonomik görüş bazı değişimlere de ev sahipliği yapmış olabilir.

Rönesans Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Dec. 9, 2019, 1:16 p.m.

ArticleRecommended For You

Reform Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

+5

+5

+5

+5

Katolik Kilisesi'ne karşı yapılan Reform hareketleri nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Tüm Avrupa'yı derinlemesine etkileyen Reform ne demektir merak ediyorsanız; tüm ayrıntılarıyla konuyu ele aldık. İşte, Reform hareketleri hakkında bilmeniz gerekenler! Reform hareketleri, tarihte Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış en büyük dinsel harekettir. 16. yy'da başlayan bu hareketler önce Almanya'yı sonra da diğer Avrupa ülkelerini etkisi altına almıştır. Peki, Reform hareketlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Reform Nedir, Ne Demektir? Reform hareketleri hakkında temel bilgilerden söz edelim. 16. yy'da Katolik mezhebinde yaşanan bozulmalar karşısında ilk olarak Almanya'da başlayan, dinde yeni düzenlemeler anlamına gelen Reform hareketlerine, Martin Luther öncü oldu. Reform'un öncüsü Martin Luther, Wittenberg Üniversitesi'nde görev yapan bir din bilginiydi. Reform, sadece dini alanda yapılan bir yenilik değildir. Rönesans ile başlayan özgür düşüncenin ortaya çıkarmış olduğu doğal bir sonuçtur. Engizisyon ise Katolik Kilisesi'ne bağlı dini mahkemedir. Kilise tarafından suçlu bulunan kişiler, bu mahkemelerde yargılanıyordu. Reform Hareketlerinin Nedenleri Nedir? Katolik Kilisesi'nin bozulması, kilisenin dini ticaret amaçlı kullanması, özellikle endülijans ile zenginleşme yaşanması. Kilisenin dini güç yanında, enterdi ve aforoz gibi yetkileri kullanıp, siyasi güç elde ederek halkı sömürmesi durumu. Rönesans hareketleri sebebiyle skolastik düşüncenin yıkılıp, pozitif düşüncenin önem kazanması. Kralların siyasi yetkilerini kilise ile paylaşmak istememeleri. Coğrafi Keşifler sonucunda Dünya'nın yuvarlak olduğunun ispatlanması ile Hristiyanlık inancının sorgulanmaya başlanması. Hristiyanlığın temellerine inilerek prensiplerin ortaya konması. Matbaanın kullanılması ile birlikte dini eserlerin bol miktarda basılması, halkın dini öğrenmeye başlaması. Reformun Yayılması Nasıl Gerçekleşti? Reform nedir anlattıktan sonra reform hareketlerinin nasıl yayıldığından söz edelim: Reform ilk defa Almanya'da başladı. Çünkü, İncil ilk defa Almanya'da tercüme edildi ve Almanya Hristiyanlığı geç kabul etti. Alman Kilisesi ise doğrudan Vatikan'a bağlı idi. Martin Luther, kilisenin uygulamalarına karşı çıktı ve 95 maddeden oluşan bildiriyi Wittenberg Kilisesi'ne astı. Luther'in bu bildirisinde, Tanrı ile kul arasına kimsesin giremeyeceği, öbür dünyada esenliğe kavuşabilmek için imanın yeterli olduğunu, endülijans alarak kimsenin günahlarından arınamayacağını vurguladı. Luther'in görüşleri kısa sürede Almanya'da yayıldı. Bunun üzerine Papa 10. Leo, Martin Luther'i aforoz etti. Martin Luther, aforoz kağıdını halkın önünde yırttı. Luther'in etkisinde kalan halk, ayaklandı ve kilisenin topraklarını ele geçirdi. Reform yayılma ve gelişim süreci nedir, nasıl olmuştur anlatmaya devam ediyoruz. Reform ayaklanmalarından endişe duyan Alman İmparatoru Şarlken, 1529 senesinde bir bildiri yayımlattı. Reform hareketlerinin çıktığı yerde kalmasını ve yayılmamasını istedi. Şarlken'in bu kararı protesto edildi. Bu sebeple Luther'i destekleyenlere Protestan ismi verildi. Şarlken ve Luther'i destekleyenler arasındaki savaş, tam olarak 25 sene devam etti. Bu savaşlardan sonra Augsburg Antlaşması imzalandı. Sonuç olarak, Protestanlara inanç özgürlüğü verildi. Fransa'da ise yaşamı boyunca dini özgürlük için savaş veren Fransız Kral 4. Henri, Nantes Fermanı ile inanç serbestliğini kanunlaştırdı. Böylece, Katolik mezhebi yanında Kalvenizmi de resmileştirmiş oldu. Almanya'da başlayan Reform hareketleri, diğer Avrupa devletlerini de etkiledi. Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş oldu. Kalvenizm, Anglikanizm ve Presbiteryenizm mezhepleri ortaya çıktı. Reform Hareketlerinin Sonuçları Nedir? Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş oldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Katolik Kilisesi'ne duyulan güven yok oldu. Protestanlığı benimsemiş olan yerlerde kilisenin sahip olduğu mallar alındı. Kilise ve din adamlarının toplum üzerideki dini ve siyasi baskısı ortadan kalktı. Okullar, kilisenin elinden alındı, böylece laik eğitim sistemine geçildi. Protestanlar ve Katolikler arasında hala devam eden mezhep kavgaları başladı. Papa, krallar üzerindeki etkisini kaybetti. Rönesans Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? (More)

Katolik Kilisesi'ne karşı yapılan Reform hareketleri nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Tüm Avrupa'yı derinlemesine etkileyen Reform ne demektir merak ediyorsanız; tüm ayrıntılarıyla konuyu ele aldık. İşte, Reform hareketleri hakkında bilmeniz gerekenler! Reform hareketleri, tarihte Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış en büyük dinsel harekettir. 16. yy'da başlayan bu hareketler önce Almanya'yı sonra da diğer Avrupa ülkelerini etkisi altına almıştır. Peki, Reform hareketlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Reform Nedir, Ne Demektir?

Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında Reform hareketleri hakkında temel bilgilerden söz edelim. 16. yy'da Katolik mezhebinde yaşanan bozulmalar karşısında ilk olarak Almanya'da başlayan, dinde yeni düzenlemeler anlamına gelen Reform hareketlerine, Martin Luther öncü oldu. Reform'un öncüsü Martin Luther, Wittenberg Üniversitesi'nde görev yapan bir din bilginiydi. Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında Reform, sadece dini alanda yapılan bir yenilik değildir. Rönesans ile başlayan özgür düşüncenin ortaya çıkarmış olduğu doğal bir sonuçtur. Engizisyon ise Katolik Kilisesi'ne bağlı dini mahkemedir. Kilise tarafından suçlu bulunan kişiler, bu mahkemelerde yargılanıyordu.

Reform Hareketlerinin Nedenleri Nedir?

Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında
 • Katolik Kilisesi'nin bozulması, kilisenin dini ticaret amaçlı kullanması, özellikle endülijans ile zenginleşme yaşanması.
 • Kilisenin dini güç yanında, enterdi ve aforoz gibi yetkileri kullanıp, siyasi güç elde ederek halkı sömürmesi durumu.
 • Rönesans hareketleri sebebiyle skolastik düşüncenin yıkılıp, pozitif düşüncenin önem kazanması.
 • Kralların siyasi yetkilerini kilise ile paylaşmak istememeleri.
 • Coğrafi Keşifler sonucunda Dünya'nın yuvarlak olduğunun ispatlanması ile Hristiyanlık inancının sorgulanmaya başlanması.
 • Hristiyanlığın temellerine inilerek prensiplerin ortaya konması.
 • Matbaanın kullanılması ile birlikte dini eserlerin bol miktarda basılması, halkın dini öğrenmeye başlaması.

Reformun Yayılması Nasıl Gerçekleşti?

Reform nedir, nedenleri ve sonuçları neledir? Reform ne demektir, Reform hareketleri hakkında Reform nedir anlattıktan sonra reform hareketlerinin nasıl yayıldığından söz edelim:
 • Reform ilk defa Almanya'da başladı. Çünkü, İncil ilk defa Almanya'da tercüme edildi ve Almanya Hristiyanlığı geç kabul etti. Alman Kilisesi ise doğrudan Vatikan'a bağlı idi.
 • Martin Luther, kilisenin uygulamalarına karşı çıktı ve 95 maddeden oluşan bildiriyi Wittenberg Kilisesi'ne astı.
 • Luther'in bu bildirisinde, Tanrı ile kul arasına kimsesin giremeyeceği, öbür dünyada esenliğe kavuşabilmek için imanın yeterli olduğunu, endülijans alarak kimsenin günahlarından arınamayacağını vurguladı.
reformnedir
 • Luther'in görüşleri kısa sürede Almanya'da yayıldı. Bunun üzerine Papa 10. Leo, Martin Luther'i aforoz etti.
 • Martin Luther, aforoz kağıdını halkın önünde yırttı.
 • Luther'in etkisinde kalan halk, ayaklandı ve kilisenin topraklarını ele geçirdi.
 • Reform yayılma ve gelişim süreci nedir, nasıl olmuştur anlatmaya devam ediyoruz. Reform ayaklanmalarından endişe duyan Alman İmparatoru Şarlken, 1529 senesinde bir bildiri yayımlattı. Reform hareketlerinin çıktığı yerde kalmasını ve yayılmamasını istedi.
reformnedir
 • Şarlken'in bu kararı protesto edildi. Bu sebeple Luther'i destekleyenlere Protestan ismi verildi.
 • Şarlken ve Luther'i destekleyenler arasındaki savaş, tam olarak 25 sene devam etti.
 • Bu savaşlardan sonra Augsburg Antlaşması imzalandı. Sonuç olarak, Protestanlara inanç özgürlüğü verildi.
 • Fransa'da ise yaşamı boyunca dini özgürlük için savaş veren Fransız Kral 4. Henri, Nantes Fermanı ile inanç serbestliğini kanunlaştırdı. Böylece, Katolik mezhebi yanında Kalvenizmi de resmileştirmiş oldu.
 • Almanya'da başlayan Reform hareketleri, diğer Avrupa devletlerini de etkiledi. Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş oldu. Kalvenizm, Anglikanizm ve Presbiteryenizm mezhepleri ortaya çıktı.

Reform Hareketlerinin Sonuçları Nedir?

reformnedir
 • Avrupa'da mezhep birliği bozulmuş oldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı.
 • Katolik Kilisesi'ne duyulan güven yok oldu.
 • Protestanlığı benimsemiş olan yerlerde kilisenin sahip olduğu mallar alındı.
 • Kilise ve din adamlarının toplum üzerideki dini ve siyasi baskısı ortadan kalktı.
 • Okullar, kilisenin elinden alındı, böylece laik eğitim sistemine geçildi.
 • Protestanlar ve Katolikler arasında hala devam eden mezhep kavgaları başladı.
 • Papa, krallar üzerindeki etkisini kaybetti.

Rönesans Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Oct. 3, 2019, 6:09 p.m.